„REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC”!…

 

Prigonită, interzisă,distrusă,cartea „REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC”, publicată la Editura Cugetarea ,în 1937, de catre genialul analist Nicu Porsenna, ne demonstrează că germenii dezastrului comunist şi postcomunist se dezvoltau în voie, chiar în epoca interbelică.Observaţiile psiho-sociologice şi analizele isto­rico-politice şi juridice ale genialului gânditor în domeniul dificil al filosofiei sociale, Nicu Porsenna, formulate în 1937 şi spicuite, în stil jurnalistic, în acest documentar,pe care-l voi reda pentru dumneavoastra intocmai(cu firesti adugiri si mini- comentarii), asa cum a fost si este publicat ,inclusiv pe net. „Conştiinţa”, ne vor ajuta acum,să înţelegem dezastrul naţional în care ne-am zbatut si inca ne zbatem.Lucrarea fostului deţinut politic N. P. (1948-1964) ne va face să acceptăm realitatea dureroasă că dictatura comunistă de ieri şi regimul postcomunist de azi sunt consecinţele (logice şi biologice!) ale pasivităţii,iresponsabilităţilor şi laşităţilor de tot felul, manifestate de o aşa-zisa elită interbelică. Ne referim desigur la acea „elită” combătută de savantul Mircea Eliade în profeticul său articol din 1935, intitulat „Piloţii orbi”. O „elită” incapabilă să dea conţinut statal (biologic, moral, politic) acelui conţinător statal numit „România Întregită” (în formularea Pă­rintelui Patriei Ionel I.C. Brătianu) sau „România Unită” (în formularea Părintelui Patriei Iuliu Maniu).Întrebări, chinuitoare azi, pentru teologii, istoricii, politicienii şi jurnaliştii români : de ce intelectualitatea zis „creştină” a epocii interbelice a uitat de făuritorii României Unite (Regele Ferdinand I, Regina Maria, Ionel I.C.Brătianu şi Iuliu Maniu)? De ce elita intelectuală zis creştină a „României Întregite” a uitat că Rusia este duşmanul ereditar al Neamului Românesc, aşa cum ne-au prevenit Domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi, mai târziu, vârful de lance al gândirii politice româneşti Mihail Eminescu?

REMEMBER N. PORSENNA :
Iată,spune autorul, degenerarea neamului nostru! „Corupţia-sistem”:
„Pe ruinele interesului obştesc creşte tare, ca mărăcinele, interesul personal, egoismul omului întors la natura primitivă. E dispariţia dezinteresării eroice, e imoralitatea şi corupţia publică devenită sistem . Am impresia că românii şi-au împlinit rolul istoric: după ce au apărat Europa de huni, de tătari şi de turci, de bolşevismul rusesc şi de megalomania maghiară, se retrag de pe scena lumii, nemaiputând crea oameni. Scriu aceste rânduri şi-mi pare că aştern rămasul bun al unui român de la poporul său, care nu va mai fi.Din 2010 încoace, toţi românii se plâng la unison că… <sistemul e de vină>”…„Slăbiciunea morală”- „Regula în viaţa publică e resemnarea, slăbiciunea morală. Din această pasivitate,din iertarea pe toată linia, a rămas în psihologia românească pomana şi gratuitatea.
„Lipsa de energie şi de perseverenţă”- Iertarea de datorii şi nici o răspundere . De aceea, spre deosebire de morala aspră şi neîndurătoare a Occidentului, mentalitatea românului este Protecţia şi Norocul; iar nu efortul, nu iniţiativa. «Românul se naşte bursier, trăieşte funcţionar şi moare pensionar» (cf. P.P.Carp)”. Idealul rasei noastre a devenit câştigul fără muncă (M. Eminescu), superficialitatea, spoiala. Într-un cuvânt, lipsa de efort. Nu e de mirare că dacă îţi trebuie un lucrător care să-ţi strice instalaţiile, un secretar care să-ţi încurce treburile, un avocat care să-ţi piardă termenele proceselor, se impune să-l alegi român. Îl vrei serios şi capabil? E nevoie să-l iei străin . În neamul nostru, în orice ramură de muncă, omul stăruitor, corect, înzestrat cu conştiinţă profesională este o excepţie; leneşul înfumurat, deşteptul superficial este acum regula”. „Lipsa concepţiei morale” -este un alt capitol al acestei carti, care ne spune ca,, „Românul este complet lipsit de mândrie omenească, cetăţenească şi na­ţională. Polonezul şi maghiarul împing orgoliul până la trufie; bulgarul, sârbul şi grecul duc mâna la cuţit, fac revoluţii.Singur românul rabdă, rabdă ca o piatră să fie călcat în picioare, pălmuit, scuipat, jefuit de oamenii politici, strivit de impozite, insultat în gândul şi simţirea lui. Şi toate acestea fără nici-o tresărire de mânie mântuitoare. Nu. Românul rămâne pururi cu fruntea în ţărână, el nu are îndrăzneala să ţină pieptul înainte şi capul sus. E un sclav modern! În prima ţară din Europa, noi suntem ultimul popor ! Concluzia se impune de la sine: dacă nu ne schimbăm, vom pieri!”
Românii comentează între ei faptul că „am ajuns un popor de sclavi”, că „suntem un popor de laşi” şi fac comparaţii cu popoarele din jur şi din Occident unde migraţia definitiva a forţei de muncă din România a atins locul unu în Europa!
„Reforma caracterului”- „Este prea cunoscută lamentabila lipsă de pregătire intelectuală şi morală a tineretului de azi. Majoritatea acestor tineri nu ştiu, în afară de regulile teoretice ale sportului,MAI NIMIC. Dezastrul examenelor de bacalaureat e elocvent: 60% din candidaţi – cad! Rămâne întrebarea: cum li s-a îngăduit să ajungă până la bacalaureat? …Efectul: Licenţiaţi universitari scriu „v-ă ve-ţi duce”, „lam zărit” etc. …Şi pe deasupra acestei absenţe uluitoare de efort cerebral, o feroce sete de bani. Panem et circenses, ca în epoca lui Nero”.
Dacă mai adăugăm zeul INTERNET, telefonul mobil „iphone” şi manelele de factură țigănească avem tabloul aproape apocaliptic al degenerării tinerilor. Tineri aculturali, areligioși, gratulaţi cu un examen de BAC formal (dar şi acela picat în procente similare celor din 1936-1937) şi cu admiteri la Universităţi de stat fără examen/ concurs!!!

Capitolul „Ineficacitatea pedagogică”- „În România, tineretul de după Război n-a fost lipsit numai de o educaţie specială de energie, ci lăsat să decadă şi din bruma de educaţie ce o primeau generaţiile înaintate . Copiii de azi, şi oamenii care ies din ei, sunt o grozăvie. Desigur, nu din vina lor, ci din a acelora care i-au crescut. Părinţii au lăsat şi lasă libertate absolută ambelor sexe. Spectacolul corupţiei politice dezvoltă în sufletul copiilor o adevărată floră putrescentă de idei şi moravuri. La şcoală, profesori ignoranţi şi lipsiţi de interes îşi bat joc de cursuri; cărţile de şcoală ieşite din oficinele «democratice» sunt o ruşine şi un pericol; notele se dau pe hatâr şi nepăsare. Astfel, ajung la bacalaureat elevi agramaţi, necunoscând nici orto­grafia română .Tineretul nostru decade «în progresie geometrică», alunecând accelerat spre o nulitate absolută, spre descompunere şi pierzare!”
Sunt constatări faptice, fenomene sociale consemnate în 1937, dar parcă citite în presa anilor 2017-2018! Oare mai poate vreun dascăl sau părinte să mai comenteze ceva?Dar sa continuam cu un alt capitol: „Bazele materiale ale reformei”.
„O vorbă veche românească, ce-şi păstrează şi azi tot tâlcul, zice despre ţara noastră «Bună ţară, rea tocmeală». Tocmeala avea atunci înţelesul de administraţie, întocmire, organizare. Nu se putea spune mai bine despre ţara aceasta binecuvântată de natură, oropsită de oameni.Cu scopul de a găsi o soluţie acestei crize de oameni, acestei slăbiciuni, acestui tembelism oriental şi corupţiei omului românesc, am gândit ani şi ani, am studiat, am cules datele stiinţei, am aşternut rândurile cărţii de faţă. Scopul nostru este să vedem cum se poate schimba tocmeala ţării, îndreptarea omului.Pentru aceasta am propus un sistem de educaţie, care nu ţinteşte numai la difuzarea de cunoştinţe; acestea singure creează, ca astăzi, un proletariat pseudo-intelectual care, pe temeiul diplomelor obţinute, solicită slujbe, de preferat la Stat. Noi ţintim mai ales să formăm caractere, cu scopul de a reconstrui rasa românească şi a ne înainta civilizaţia. Trebuie să înlocuim plebea diplomată sau nediplomată, de azi cu OAMENI.”
Armata de tineri absolvenţi de licee şi de universităţi, care invadează societatea noastră anual cu sute de mii de pretenţii de joburi bine plătite este o realitate zguduitoare . Deşi comunismul a căzut de mult, proletariatul pseudo-intelectual se înmulţeşte aberant în detrimentul clasei de mijloc, al antreprenorilor/întreprinzătorilor, al meseriaşilor şi muncitorilor calificaţi. Totul seamănă cu o… demenţă socială veche de peste 80 de ani.
„Rasa reeducată, regenerată”: „Astăzi avem un român moale, tembel, superficial, uşuratic, indiferent la progres, egoist, incorect: un semi-barbar, numai cu aparenţele civilizaţiei. Acesti oameni locuiesc şi conduc o ţară cu aspect general cam primitiv , o patrie ale cărei bogăţii nu ştiu sa le pune în valoare. Iar puţinele bogăţii valorificate îngraşă o oligarhie de conducători hrăpăreţi, care duc o existenţă de lux într-o mizerie cvasi generală”.Lux şi mizerie: iată aspectul civilizaţiei româneşti. În ţara cea mai bogată din Europa, noi suntem cel mai înapoiat popor,tocmai din pricina lipsei de adevăraţi oameni competenti si omenosi!”Asadar,se poate spune ca.., „REGENERAREA noastră nu e un lux, nici o ambiţie, cu atât mai puţin un capriciu. Este o necesitate de neînlăturat, în mijlocul unor PRIMEJDII DE MOARTE ”.
Ultimul capitol: „Un român moale, superficial, uşuratic”.„Povaţa de căpetenie a Regelui Carol I către sfetnicii săi era: FORMAŢI CARACTERE! Personal, acest suveran a dat cel dintâi pilda caracterului, împingând virtutea până la ascetism .Dar pentru ca somnul de azi să nu devină într- adevăr un somn al amortirii si-al morţii, este poruncitor să luăm cu totii hotărârea de a scutura negurile vieţii corupte,dezbinate si semi-primitive.”

Asteptam parerile si comentariile dumeavostra!…

Marc Ciubotaru

Comments

comments

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.